T.C. Başbakanlık
Vakıflar Genel Müdürlüğü

MÜŞTERİ:

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

KAPSAM:

Düzenli olarak Merkezi Oracle veritabanı bakımı yapılmaktadır.

PROJE:

VAKIFLAR UYGULAMASI MERKEZ SİSTEMİ