T.C. Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü

MÜŞTERİ:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAPSAM:

Tüm Türkiye Saymanlıkların (1400 adet) Merkezi Otomasyonu, Devlet Muhasebesi, Kamu Bilgi Sistemi, Kamu Elektronik Ödeme Sistemi ve e-bordro projelerinin veritabanlarının kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi.

UYGULAMA:

Toplam 1.000.000 kullanıcı
Toplam 10.000 nitelikli iş yapan eş zamanlı kullanıcı

PROJELER :

SAY2000i
KBS
KEÖS,
E-BORDRO